Seleccionar página

asociacion-apatrigal

O 3 de xuño presentábase en Compostela a Asociación para a defensa do patrimonio cultural galego no Hotel Oca Puerta del Camino.

Coma en moitas outras ocasións asistín a un acto de presentación para ver que nos contaban e recoller información. Ao chegar ese día, facilitáronnos unha folla con contido suficiente para entender a misión de APATRIGAL. Recollía  ‘‘exposición de motivos’, os medios sociais nos que está presente, as áreas de interpretación do patrimonio cultural,  así coma os nomes dos socios fundadores: 11 persoas de diferentes ámbitos profesionais (arqueólogo, arquitecto, antrópologo, xeógrafo…). Entre eles, o coñecido académico e profesional do paixasismo e xeógrafo Miguel Pazos Otón. Primeiro sinal de que ía en serio a asociación.

Nese acto de presentación oficial, estiveron presentes: O Tenente Alcalde de Santiago de Compostela, o representante da Consellería de Cultura, o  Presidente de Apatrigal Carlos Henrique Fernández Coto, o Representante da FEGAMP, e representante do Arcebispado de Santiago de Compostela. Por quendas, falaron un pouco máis sobre a asociación, e debullaron algúns dos obxectivos.  Outro sinal de que se presentaba algo importante: a prensa non estaba presente así o reclamaron dende a organización, sen comentarios. A quen lle interesa a difusión da defensa do noso patrimonio ¿?

asociacion-defensa-patrimonio-galego-apatrigalO obxectivo principal de APATRIGAL é ‘a defensa, concienciación, difusión, valorización e investigación do patrimonio cultural galego, axudando a transmitilo nas mellores condicións posibles ás xeracións futuras

Como? Usando como medio de difusión os medios sociais; organizando xornadas, roteiros, mesas de debate, convocando premios; e sendo un órgano asesor, mediador cultural e de denuncia para que a sociedade galega poda reclamar con seguridade, evitando facelo de xeito individual; así como un organismo consultor que emita informes. APATRIGAL pretende ser unha ponte entre a administración e a sociedade.

Motivos de creación de APATRIGAL? Esta asociación nace para defender e protexer o noso patrimonio material e inmaterial: paisaxe, arquitectura, arqueoloxía, costumes, música, artes, letras, lingua, contos e lendas… que constitúen a nosa cultura, esencia, identidade, autenticidade. Todo o que busca o turista viaxeiro contemporáneo… En definitiva, crear conciencia; educar.

Tal e como manifestan: ‘un grupo interdisciplinario de galegos/as nos unimos para crear unha única Asociación que defenda o noso Patrimonio en tódolos eidos, de modo transversal pero con unica voz, nos medios de comunicación, perante as autoridades, e que colabore na creación dunha conciencia colectiva sobre a relevancia da nosa herdanza, do noso patrimonio’.

É ben sabido, que Latexos de Turismo foi dende o nacemento como blog fiel defensor e protector do patrimonio galego incentivando un turismo con sentido, sostible. Foron varios os artigos que se publicaron no blog sobre o patrimonio (defensa, interpretación, descubrimentos…) Polo tanto, non puiden evitar emocionarme o día da presentación e soñar… soñar con todas as posibilidades de traballo que ten APATRIGAL por diante; un longo camiño que xa empezaron a percorrer e que de seguro se empezarán a sumar voces para loitar… un camiño do que Latexos de Turismo, espera formar parte.

Agardemos pola súa páxina web, onde teremos toda a información.

Minia Del Río, Latexos de Turismo